Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas

UAB "Suvingis lt" kavinė  įvertinta 4 balais.


Viešojo maitinimo įmonės vertinamos atliekant planinius patikrinimus.

Įmonių vertinimo kriterijai:

  • Bendra higienos būklė;
  • Savikontrolės sistemos įgyvendinimas;
  • Technologijos, įranga;
  • Produktai;
  • Personalas;
  • Atsekamumo užtikrinimas;
  • Pagrįstų skundų skaičius;
  • Veiklos sustabdymo atvejų skaičius.

 

Įmonės higienos būklės vertinimas balais:

1 balas – nepatenkinama higienos būklė;

2 balai – patenkinama higienos būklė;

3 balai – vidutinė higienos būklė;

4 balai – gera higienos būklė;

5 balai – puiki higienos būklė.